چرا سزارین همچنان طرفدار دارد؟

چرا سزارین همچنان طرفدار دارد؟ بازار پرواز: مشهد - ترویج زایمان طبیعی و ایمن یكی از بسته های طرح تحول نظام سلامت است كه وزارت بهداشت دولت تدبیر و امید با هدف پیشگیری از آمار بالای سزارین در كشور، بر نهادینه سازی آن تاكید ویژه ای داشته و دارد.


به گزارش بازار پرواز به نقل از ایرنا، كاهش سزارین و ترویج زایمان طبیعی در كشور طی پنج سال قبل چشمگیر بوده است و در این میان دانشگاه علوم پزشكی مشهد كه یك دهم از موالید كشور را زیر پوشش دارد با كاهش بیش از 10 درصدی سزارین، بالاترین رتبه را در كشور كسب كرده است.
به گفته كارشناسان، ایران بعد از برزیل دومین كشور به لحاظ فراوانی زایمان های سزارین در جهان است و این در شرایطی است كه بر مبنای تاكید سازمان بهداشت جهانی، سزارین نباید بیش از 15 درصد كل زایمان ها را شامل شود.
پیشینه سزارین به تولد 'ژولیوس سزار'، قیصر روم و تولد رستم در شاهنامه برمی گردد كه این 2 به دلیل بزرگی جثه با جراحی از شكم مادر بیرون آورده شدند كه در غرب به این روش 'سزارین' گفته اند و در ایران برخی معادل 'رستمینه' را برای آن برگزیده اند.
به گفته پزشكان از آنجائیكه زایمان به صورت سزارین با درد كمتری برای زن آبستن همراه است و از جانب دیگر پزشكان متخصص زنان برای انجام آن با محدودیت كمتری رو به رویند، این روش همچنان طرفداران زیادی در ایران داشته و دارد.
در حالی كه برخی پزشكان به انتقاد از عوارض زایمان طبیعی پرداخته اند، به تازگی وزیر بهداشت، درمان و آموزشی پزشكی در واكنش به آنان اظهار نمود كه 'موضوع افزایش عوارض زایمان طبیعی در زنان دروغ است'.
دكتر سیدحسن قاضی زاده هاشمی اضافه كرد: در شرایطی كه وزارت بهداشت به دنبال ترویج زایمان طبیعی است، برخی به اشتباه تهمت می زنند كه عوارض زایمان در كشور افزایش پیدا كرده و این اظهارات دروغ است، درحالی كه نه تنها عوارض زایمان طبیعی بیشتر نشده، بلكه كاهش پیدا كرده است و به صورت قطع سزارین عوارض بیشتری دارد.

*سهم سزارین نباید از 15 درصد كل زایمان ها فراتر رود
استاد زنان و زایمان دانشگاه علوم پزشكی مشهد اظهار داشت: طبق سفارش و تاكید سازمان بهداشت جهانی سزارین باید حدود 15 درصد از كل زایمان ها را شامل شود زیرا خطر مرگ و میر مادر در جریان عمل سزارین 2 برابر زایمان طبیعی است.
دكتر ملیحه حسن زاده اضافه كرد: خونریزی، عفونت، تاخیر در بهبودی و بازگشت به زندگی عادی، زخم ناشی از جراحی، عوارض مثانه، روده و چسبندگی ها در عمل سزارین بیشتر از زایمان طبیعی است.
وی تصریح كرد: در زایمان طبیعی فشاری كه روی قفسه سینه نوزاد وارد شده و مجموعه حركاتی كه در فرآیند زایمان تولید می شود، به تكامل ریه نوزاد كمك می نماید ازاین رو نوزادی كه با زایمان طبیعی به دنیا می آید، مشكلات تنفسی كمتری دارد.
این پزشك متخصص زنان و زایمان، ترس از زایمان طبیعی را از علل گرایش به سزارین دانست و اضافه كرد: تمایل به سزارین در میان زنان آبستن ایرانی بسیار بالا است، در حالیكه آنان از فواید زایمان طبیعی و عوارض سزارین آگاهی كافی ندارند.
حسن زاده اضافه كرد: زایمان نوعی فرآیند طبیعی است كه بیشتر زنان می توانند آن را طی كنند، اما در مواردی مثل آمدن نوزاد با پا یا شانه و یا افت ضربان قلب جنین، حتما باید سزارین صورت گیرد چراكه زایمان طبیعی برای مادر و نوزاد خطرساز است.
وی بیان كرد: طی چند سال قبل باآنكه توفیقات خوبی در كاهش سزارین های بی رویه در كشور حاصل شده است اما از طرفی اجبار بر انجام طبیعی برخی زایمان ها هم اشتباه است.
دكتر حسن زاده كه دادیار سازمان نظام پزشكی مشهد است، اضافه كرد: طی سالهای اخیر موارد شكایت و صدمه های وارده به جنین و مادر، به علت اصرار بر زایمان طبیعی افزایش داشته است.
وی كمبود نیروی انسانی ماما، عدم آگاهی كافی مردم در مورد عوارض سزارین و فواید زایمان طبیعی و كمبود تجهیزات پزشكی مورد نیاز زایمان طبیعی را از موانع ترویج زایمان طبیعی عنوان نمود.

*كاهش 11 درصدی سزارین در حوزه دانشگاه علوم پزشكی مشهد
مدیر واحد مامایی دانشگاه علوم پزشكی مشهد اظهار داشت: ترویج زایمان طبیعی و ایمن یكی از بسته های طرح تحول نظام سلامت است كه از سال 1393 در سطح كشور و بیمارستان های زیر پوشش این دانشگاه در حال اجراست.
فریده فرخی اضافه كرد: به دنبال اقدامات انجام شده، شاخص زایمان طبیعی در مناطق زیر پوشش دانشگاه علوم پزشكی مشهد در خراسان رضوی در حال رشد است، به صورتی كه هم اكنون بیش از 55 درصد زنان آبستن زیر پوشش این دانشگاه در بیمارستان های دولتی و خصوصی به روش طبیعی زایمان می كنند.
وی بیان كرد: این در شرایطی است كه پیش از اجرای طرح تحول نظام سلامت، 56 درصد از زایمانها در مناطق زیر پوشش دانشگاه علوم پزشكی مشهد به روش سزارین انجام می شد.
وی تصریح كرد: دانشگاه علوم پزشكی مشهد در طول سالهای اخیر موفقیت زیادی در كاهش میزان سزارین ها كسب كرده است، به طوریكه میزان سزارین از ابتدای طرح تحول نظام سلامت تابحال در این دانشگاه 11 درصد كاهش یافته، و حال آنكه این میزان در كشور تنها پنج درصد كاهش داشته است.
وی با اشاره به اینكه سزارین اولی ها كاهش مطلوبی داشته اند، اظهار نمود: اكنون تنها 15 درصد از زنان آبستن خراسان رضوی در اولین زایمانشان سزارین می شوند و حدود 30 درصد از آنان، سزارین تكراری دارند.
مدیر واحد مامایی دانشگاه علوم پزشكی مشهد اظهار داشت: برای زنانی كه اولین زایمانشان به روش سزارین انجام شده، امكان انجام زایمان های بعدی به روش طبیعی به علت مشكلات چسبندگی، مشكل آفرین و خطرناك است.
وی با اشاره به راه اندازی تخت های زایمان ایمن (ال.دی.آر) در دانشگاه علوم پزشكی مشهد بیان كرد: تولید 100 تخت زایمان ایمن در بیمارستان های زیر پوشش از برنامه های در حال اجرا، با هدف كاهش سزارین و ترویج زایمان طبیعی است.
فرخی اضافه كرد: هم اینك اتاق های زایمان ایمن برای زایمان طبیعی در همه بیمارستان های 13 شهرستان زیر پوشش دانشگاه علوم پزشكی مشهد راه اندازی شده و تنها در شهرستان های كاشمر و قوچان هنوز این اتاقها بهره برداری نشده است.
وی اظهار داشت: این اتاقها همراه با تجهیزات كامل پزشكی برای انجام زایمان طبیعی است و امكان حضور همسر زن آبستن هم در این اتاقها پیش بینی شده است.

* پزشكان زنان علاقه ای به زایمان طبیعی ندارند
یك مامای با سابقه و رئیس سابق جمعیت مامایی خراسان رضوی اظهار داشت: هم اكنون مقاومت هایی برای نهادینه سازی زایمان طبیعی در جامعه وجود دارد كه بخشی از آن به ناآگاهی مردم و بخشی از آن به پزشكان متخصص زنان و زایمان مربوط است.
فروغ برهانی كه مروج و مربی زایمان طبیعی است، اضافه كرد: با آموزش و گسترش روش های زایمان بی درد مانند ماساژدرمانی، زایمان درآب، دارو و گازهای بی دردی و آموزش های یوگا، می توان ترس از زایمان طبیعی را در مادران آبستن كاهش داد.
وی اظهار داشت: زایمان یك روش فیزیولوژی طبیعی است و فقط در موارد خاص كه جان بیمار و مادر در خطر است باید سزارین صورت گیرد.
وی بیان كرد: در سالهای اخیر 100 'ماما همراه' كه ماماهای تحصیل كرده هستند برای كمك به فرایند زایمان در مشهد آموزش دیده اند كه متاسفانه حضور آنها در حین زایمان طبق هماهنگی با زنان آبستن با محدودیت ها و موانعی از جانب بیمارستان ها مواجه شده است.
وی با اشاره به اینكه اغلب پزشكان زنان علاقه ای به زایمان طبیعی ندارند، اضافه كرد: مهارت كمتر پزشكان در مورد تشخیص زایمان طبیعی نسبت به ماماها، راحت بودن انجام جراحی سزارین با تعیین وقت قبلی و محدودیت در وقت از پیش تعیین شده در زایمان طبیعی و سختی هایی كه پزشك از این بابت متحمل می شود، از علل گرایش پزشكان به سزارین است.

*ایران دومین كشور با سزارین بالا است
رئیس اداره مامایی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی اظهار داشت: هم اینك ایران بعد از كشور برزیل بالاترین میزان سزارین جهان را به خود مختص كرده است.
دكتر فرح بابایی اضافه كرد: طبق مستندات بین المللی عرضه شده از جانب سازمان بهداشت جهانی، میزان سزارین در ایران 35 درصد از كل زایمانها را در سال 1379 شامل می شد كه این میزان در سال 92 به 56 درصد افزایش پیدا كرد.
وی میانگین سزارین در جهان را حدود 18 درصد عنوان و بیان كرد: این میزان در كشورهای پیشرفته و اسكاندیناوی حدود 10 درصد است كه ایران فاصله بسیاری با آن دارد.
وی ادامه داد: برنامه كاهش سزارین از سال 1393 با عنایت به عوارض و مضرات آن در ایران شروع شد و هم اكنون میزان سزارین در سطح دانشگاههای علوم پزشكی روند كاهشی طی می كند و دانشگاه علوم پزشكی مشهد از دانشگاههای موفق در این زمینه است.
وی اظهار داشت: هم اینك میزان سزارین در سطح كشور به حدود 50 درصد كاهش یافته و كاهش آن به 30 درصد طبق یك برنامه 10 ساله در حال اجرا و پیگیری است.
وی ناآگاهی مادران از عوارض سزارین و ترس از زایمان طبیعی را از عوامل افزایش میزان سزارین در ایران ذكر و بیان كرد: كلاسهای آموزش مجانی ترویج زایمان طبیعی و ساخت اتاقهای ویژه زایمان از برنامه های در حال اجرا به همین منظور است.
پنجم می مصادف با 15 اردیبهشت ماه، روز جهانی ماما نامگذاری شده است.
3027/5132


1397/02/16
12:05:39
5.0 / 5
4509
تگهای خبر: بال , تولید
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۲ بعلاوه ۱
پهپاد
بازار پرواز
flybazar.ir - حقوق مادی و معنوی سایت بازار پرواز محفوظ است

بازار پرواز

فروش هواپیمای کنترلی و کوادکوپتر و لوازم