در گفتگو با مهر اعلام شد؛

جزئیات اشتغالزایی برای ۶۴ هزار فارغ التحصیل توسط معاونت علمی

جزئیات اشتغالزایی برای ۶۴ هزار فارغ التحصیل توسط معاونت علمی بازار پرواز: معاون توسعه و مدیریت منابع معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری از جزئیات اشتغال ۶۴ هزار و ۲۰۰ نفری فارغ التحصیلان اطلاع داد و اظهار داشت: مقرر است این تعداد تا آخر سال ۹۷ مشغول به كار شوند.دكتر علیرضا دلیری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار نمود: دغدغه معاونت علمی همواره اشتغال فارغ التحصیلان بوده كه در این راستا بودجه ای به این منظور مختص كرده است.
معاون توسعه مدیریت و جذب سرمایه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با اشاره به اینكه طبق تفاهم نامه ای كه با سازمان برنامه و بودجه منعقد كردیم درصدد اشتغال فارغ التحصیلان دانشگاهی هستیم، اظهار داشت: ۴برنامه به ۲ برنامه معاونت علمی در قالب این همكاری اضافه شده است.
وی با اشاره به اینكه تا پیش از این معاونت علمی از بودجه خود برای اشتغال فارغ التحصیلان در نظر می گرفت، اظهار داشت: اكنون بودجه ای برای ۲ برنامه قبلی معاونت و ۴ برنامه ای كه اضافه شده در جهت اشتغال فارغ التحصیلان در نظر گرفته شده است.
دلیری تصریح كرد: با برنامه ای كه با سازمان برنامه و بودجه مقرر است پیش ببریم ۶۴ هزار شغل مستقیم و ۶۰ هزار شغل غیر مستقیم برای فارغ التحصیلان امسال تولید می گردد.
به گفته وی، سازمان برنامه و بودجه از این ۶ برنامه به میزان ۱۸۰۰ میلیارد تومان حمایت مالی می كند كه ۷۵۰ میلیارد تومان با استفاده از تسهیلات بانكی و ۸۵۰ میلیارد تومان با استفاده از سازمان برنامه و بودجه تامین اعتبار خواهد شد.
متوسط هزینه تولید هر شغل برای فارغ التحصیلان ۳۱میلیون و ۴۰۰ هزار تومان
وی اضافه كرد: در این برنامه برای ۶۴هزار و ۲۰۰ نفر اشتغال مستقیم تولید می گردد كه به صورت كلی دو هزار و ۲۰ میلیارد تومان به این برنامه اختصاص می یابد؛ بر مبنای برآوردها متوسط هزینه هر شغل برای هر نفر برابر با ۳۱۴ میلیون ریال است.
وی در مورد ۶ برنامه افزایش اشتغال نیروی انسانی تحصیلكرده و متخصص اظهار داشت: بخش اول این برنامه به صورت تسهیلات است كه در جهت ارتقای مقیاس تولید و اشتغال شركت های دانش بنیان توانمند انجام می گیرد.
اشتغال ۲۵هزار نفری فارغ التحصیلان در بخش شركت های دانش بنیان
دلیری تصریح كرد: هدف اصلی این طرح عرضه تسهیلات توسعه ظرفیت تولید به شركت های دانش بنیان منتخب است تا افزایش اشتغال نیروی انسانی، متخصص و افزایش تولید داخل به صورت همزمان تحقق یابد.
به گفته معاون توسعه مدیریت و جذب سرمایه معاونت علمی، این شركت ها بر اساس معیارهای «دانش صادرات مداوم »، « رتبه بالا از حیث درآمد»، « حمایت سایر دستگاه ها از توسعه زمینه فعالیت شركت» و« میزان اشتغال بالفعل و بالقوه» انتخاب می شوند.
وی توضیح داد: متوسط هزینه برای هر نفر در این بخش ۴۸۰ میلیون ریال است كه باید ۲۵هزار نفر در این بخش به اشتغال برسند.
بازارسازی تجهیزات ساخت داخل برای اشتغال فارغ التحصیلان
وی در مورد بخش دوم برنامه اشتغال فارغ التحصیلان كه «پلتفرم بازارسازی برای تجهیزات ساخت داخل»، است اظهار داشت: هدف اصلی این طرح حمایت هدفمند از توسعه بازار محصولات ساخت داخل با كیفیت با استفاده از جهت دهی به بودجه دستگاه های اجرایی و بدون افزایش بار مالی قابل توجه برای دولت می باشد.
دلیری اضافه كرد: بر این اساس ارزیابی شركت ها، سطح بندی محصولات بر مبنای سطح فناوری و میزان ساخت داخل و در نهایت عرضه حمایت های ویژه بر مبنای سطح محصول، مراحل این فرآیند هستند كه منجر به پشتیبانی از تولید ملی باكیفیت هم می گردد.
به گفته وی، برگزاری نمایشگاه تجهیزات ساخت داخل همچون برنامه هایی بودند كه تابحال برای اشتغال فارغ التحصیلان اجرایی می شد.
وی با اشاره به اینكه تا كنون بخش های اول و دوم این برنامه توسط معاونت علمی با بودجه خودش اجرایی می شد اظهار داشت: متوسط هزینه تولید شغل در بخش بازارسازی هزار میلیون ریال است كه باید برای هزار نفر اشتغال تا آخر سال جاری شغل تولید شود.
توسعه تولید ۶ محصول تحول آفرین دانش بنیان
وی در مورد برنامه سوم تولید اشتغال فارغ التحصیلان دانشگاهی كه «برنامه توسعه تولید ۶ محصول تحول آفرین دانش بنیان» است، اظهار داشت: هدف اصلی این طرح، مرتفع ساختن چالش های مهم ملی كشور و افزایش سطح رفاه عمومی با استفاده از به كارگیری راهكارهای فناورانه و دستیابی به فناوری های روز دنیاست.
دلیری اضافه كرد: انتخاب اقلام اولویت ملی بر مبنای شاخص های مهم مانند «میزان اشتغالزایی»، «توسعه توانمندی های فناورانه داخلی»، «ظرفیت شركت های خصوصی و دانش بنیان موجود در كشور»، «توانایی جذب سرمایه گذاری»، «حل چالش مهم ملی» و «ماهیت بین بخشی و فرابخشی» مهم هستند و اولیت های اشتغال در این بخش ها ارزیابی می شوند.
معاون توسعه و مدیریت منابع معاونت علمی با اشاره به اینكه متوسط هزینه برای اشتغال فارغ التحصیلان در این بخش برابر با ۸۳۳ میلیون ریال است، اظهار داشت: در این بخش می بایست هزار و ۲۰۰ نفر شاغل به كار شوند.
تمركز بر نوآوری در مدلهای كسب و كار
دلیری در مورد برنامه چهارم اشتغال فارغ التحصیلان كه در خصوص توسعه صنایع خلاق با تمركز در مدلهای كسب و كار و ارتقاء صنایع فرهنگی است، اظهار داشت: هدف اصلی این طرح، تكمیل قانون دانش بنیان و پشتیبانی از نوآوری های فعال در صنایع خلاق، فرهنگی، نوآوری های مدل كسب و كار و نوآوری های اجتماعی است.
وی افزود: در این بخش متوسط هزینه تولید یك شغل برابر با ۱۲۰ میلیون ریال است و پیش بینی شده كه برای ۲۵هزار نفر در این زمینه اشتغالزایی شود.
اشتغال بر مبنای حضور شركت ها در بخش های بزرگ اقتصادی
معاون توسعه و مدیریت منابع معاونت علمی در مورد یكی دیگر از برنامه های اشتغالزایی برای فارغ التحصیلان اظهار داشت: حضور شركت های خصوصی و بخش های بزرگ اقتصادی در عرصه نوآوری از دیگر پایه های برنامه اشتغالزایی است كه با هدف جلب مشاركت بخش بزرگ اقتصادی در توسعه زیست بوم اقتصاد دانش بنیان و پشتیبانی از افزایش سرمایه گذاری آنها در توسعه نوآوری و تحقیق و توسعه استارتاپ های فناوری اجرایی می گردد.
دلیری با اشاره به اینكه مقرر است در این بخش ۲هزار نفر مشغول به كار شوند، اظهار داشت: متوسط هزینه تولید هر شغل به واسطه حضور شركت های خصوصی در بنگاههای اقتصادی برابر با ۱۵۰۰ میلیون ریال است.
به گفته وی، سازوكارهای اصلی برای اجرای این برنامه شامل «ایجاد نهاد مالی تخصصی»، «توسعه راهكارهای مبتنی بر فناوری برای مشكلات شركت های بزرگ»، «توسعه همكاری های فناورانه با استارتاپ های فناوری» و « تولید و توسعه پهنه های جغرافیایی تخصصی» می شود.
بكارگیری ۱۰هزار فارغ التحصیل برای برطرف شدن نیاز نیروی انسانی در شركتها
دلیری درمورد برنامه ششم در خصوص «به همرسانی عرضه و تقاضای نیروی انسانی تحصیلكرده» اظهار داشت: هدف اصلی این طرح افزایش مهارت عملیاتی دانش آموختگان دانشگاهی و برطرف شدن نیاز شركت ها به نیروی انسانی متخصص و با كیفیت با استفاده از شناسایی عرضه و تقاضای نیروی انسانی است.
وی افزود: سازوكارهای حمایتی اصلی این برنامه بر مبنای شناسایی نیاز دو سال آتی صنایع بزرگ نیروی انسانی متخصصان، طراحی دوره های افزایش مهارت و مشاركت صنایع بزرگ همكار، برگزاری دوره های افزایش مهارت از دو سال آخر تحصیل دانشجویان است.
معاون توسعه مدیریت و منابع معاونت علمی افزود: در این بخش از برنامه برای اشتغالزایی فارغ التحصیلان ۱۰هزار نفر مشغول به كار خواهند شد؛ متوسط هزینه در این بخش برای اشتغال ۲۰ میلیون ریال است.
به گزارش بازار پرواز به نقل از مهر، برنامه افزایش اشتغال نیروهای انسانی تحصیل كرده و متخصص با همكاری مشترك سازمان برنامه و بودجه كشور، معاونت علمی و فناوری رئیس جمهوری، وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی و صندوق توسعه ملی انجام می گیرد.
این برنامه در جهت توسعه متوازن و كمك به توزیع عادلانه ثروت، تولید كسب و كار اجرای برنامه اشتغال گسترده و مولد با تاكید بر اشتغال جوانان، دانش آموختگان دانشگاهی زنان، تا آخر سال ۹۷ اجرا می گردد.
سازمان برنامه و بودجه كشور متعهد به تأمین منابع مالی و تخصیص اعتبار مورد نیاز كمك های بلاعوض پیش بینی شده برای اجرای پروژه های برنامه تولید و اشتغال در حوزه معاونت علمی و نظارت عالی بر حسن اجرای پروژه های برنامه تولید و اشتغال است.
همچنین معاونت علمی و فناوری متعهد به تسهیل تعاملات تولید هماهنگی بین ستادها و دستگاه ها و سایر نهادهای علمی فناوری و اقتصادی كشور در زمینه فناوری های راهبردی، انجام اقدامات لازم جهت توسعه اولویت های علم و فناوری، شناسایی شركت های دانش بنیان دارای طرح توسعه اشتغال است.

1397/06/25
14:13:09
5.0 / 5
4345
تگهای خبر: بال , تولید , جت , دانش بنیان
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۱ بعلاوه ۱
هواپیمای عمودپرواز
بازار پرواز
flybazar.ir - حقوق مادی و معنوی سایت بازار پرواز محفوظ است

بازار پرواز

فروش هواپیمای کنترلی و کوادکوپتر و لوازم